×
Menu

Spacere - forstå begreberne

Spacere er de små afstandsstykker, der sidder mellem de 2 kuglelejer i hvert hjul. Disse bruges i såvel rulleskøjter, som løbehjul, waveboards og stort set alt der ruller med kuglelejer.

Hvis man ikke bruger korrekte spacere i sine hjul, kan det have forskellige påvirkninger. Udeladelse af spacere vil betyde at kuglelejerne sættes i spænd, og de vil derfor trille meget dårligt rundt. Brug af forkert type spacere kan gøre at hjulene ikke kan spændes ordenligt til, de kan "klikke" fra side til side eller der er slør i hjulenes ophæng.

Kend spacertyper

Der findes flere forskellige typer spacere, de mest brugte er:

  • 6mm spacers
  • 8mm spacers

6mm spacer

6mm spacere spottes lettest ved at se om der er en extra ring indvendigt i lejet. Hvis man kan se en lille ekstra ring, inden i lejets inderste ring, er dette den del af 6mm spaceren der går ud mellem lejerne.

Bruges altid til 6mm hjulbolte. Denne spacertype fungerer som en aksel. Akselen går hele vejen igennem begge kuglejer, og det midterste stykke er selve spaceren, der holder lejerne i position. Hvis man har denne type spacer kan man se en ekstra ring inde i kuglelejet. Stykket der går ind i lejet reducerer lejets indre diameter fra 8mm til 6mm. Disse type spacere findes også med indbygget gevind, hvor det så er en skrue fra hver side der holder hjulet fast.

Sådan får du kuglelejer ud af et hjul med 6mm spacer

8mm spacer

8mm spacere spottes lettest ved at hjulbolten passer præcist ind i den inderste ring på selve lejet, og at der ikke er en aksel der mindsker størrelsen for at hjulbolten passer.

Bruges altid til 8mm hjulbolte. 8mm spacere kaldes også flydespacere, og ligger løse i hjulene imellem de 2 kuglelejer. Disse centreres automatisk af hjulbolten når denne kommer i, og kaldes derfor selvcentrerende. Spacerne kan se lidt anderledes ud end Powerslide spaceren på billedet, men kendetegnet er at den ligger løs mellem de 2 lejer.

Sådan får du kuglelejer ud af et hjul med 8mm spacer

Materiale

Langt de fleste spacere er lavet af metal, men man kan støde ind i spacere af plast. Plast spacere er ikke at anbefale, da plast ikke holder til megen belastning, og ved montering og afmontering af spacerne, vil de let flække. Det anbefales derfor at bruge metalspacere.

Mini/Micro (688)

Enkelte rulleskøjter modeller benytter en speciel type hjul og kuglelejer, der har en væsentligt mindre diameter lejer/kerner, i forhold til den almindelige type(608). På sådanne rulleskøjtemodeller bruges en anden type spacere, og almindelige spacere vil ikke kunne benyttes. 688 spacere kan i visse tilfælde til forveksling ligne almindelige spacere, men disse har andre mål end almindelige spacere, og vil ikke kunne bruges.

SkatePro